„Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim” w 2020 roku.

Udostępnij artykuł

Wirusowe zapalenia wątroby typu B (WZW B) i C (WZW C) są chorobami zakaźnymi, które powodują stan martwiczo-zapalny wątroby i uszkadzają jej miąższ. U większości osób zakażenie przebiega bezobjawowo lub objawy nie wskazują na chorobę wątroby, co utrudnia jej rozpoznanie.
W związku z przystąpieniem Miasta i Gminy Górzno do realizacji programu w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Górzno na bezpłatne badania diagnostyczne. Program finansowany jest w 50 % ze środków województwa kujawsko-pomorskiego oraz w 50 % z budżetu samorządów terytorialnych, które przystąpiły do jego realizacji.

20 osób zameldowanych w gminie Górzno może bezpłatnie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej -Ośrodku Zdrowia w Górznie zbadać krew pod kątem wykrywania Wirusowego Zapalenia Wątroby B i C.

Badanie przeprowadzi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie w dniu 23 września 2020 r. od godz. 10:00 do godz. 11:30.

Osoby , które chcą profilaktycznie wykonać ww. badanie krwi proszone są o zgłaszanie się do Pani Urszuli Reklin w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie, tel. 56 6448360 celem dokonania wcześniejszego zapisu. Liczba miejsc ograniczona.

Uprzejmie informuję, że osoby, które w 2019 r. brały udział w badaniu krwi ponownie nie mogą zapisywać się na badanie.
źródło: Urząd Gminy i Miasta Górzno.

Zamknij