Podpisanie umowy na dofinansowanie termomodernizacji.

Udostępnij artykuł

27 lipca Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na  dofinansowanie  projektu pt. „Inteligentne zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej Gminy Brodnica”, nr projektu: RPKP.03.03.00-04-0002/19, w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19). Zgodnie z podpisaną umową wartość zadania to 990 182,09 złotych a dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy  Brodnica wyniesie 722 997,39 złotych tj. 77,80%.
źródło: Urząd Gminy Brodnica.

Dodaj komentarz

Zamknij