NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWY START – LEPSZE ŻYCIE”

Udostępnij artykuł

Od listopada 2019 roku Gmina Brodnica realizuje projekt konkursowy pt. „Nowe umiejętności – nowy start – lepsze życie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 40 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo z terenu Gminy Brodnica, poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społeczno – zawodowej. Wartość całego projektu sięga kwoty 238 368,00 zł. Na dzień dzisiejszy rekrutacja do projektu została zakończona. W ramach planowanego wsparcia odbyły się treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne i indywidualne. Wszystkie osoby uczestniczyły również w zajęciach z doradcą zawodowym, który opracował Indywidualne Plany Działania, tj. dalszą ścieżkę w projekcie. Zgodnie ze wskazaniami doradcy 30 uczestników odbędzie kursy podnoszące kwalifikacje lub kompetencje. Najwięcej osób zainteresowanych jest kursami na operatora wózków widłowych, pracownika ochrony osób i mienia, sprzedawcę z obsługą kasy fiskalnej, opiekunkę dziecięcą, pomoc kuchenną oraz pracownika biurowego z obsługą Pakietu Office. W ramach w/wym. projektu planowane jest również zorganizowanie miesięcznych staży zawodowych dla 10 uczestników, które będą uzupełnieniem odbytych kursów. Aktualnie część uczestników odbywa sesje z pośrednikiem pracy, który na bieżąco informuje o sytuacji na rynku pracy i pomaga znaleźć zatrudnienie. Na dzień dzisiejszy 4 osoby zrekrutowane do projektu podjęły zatrudnienie. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na miesiąc kwiecień 2021 roku.
źródło: Urząd Gminy Brodnica.

Dodaj komentarz

Zamknij