Komunikat dotyczący otwarcia świetlic wiejskich.

Udostępnij artykuł

Z uwagi na liczne pytania mieszkańców kierowane do Urzędu Gminy Brodnica uprzejmie informujemy, że Gmina Brodnica planuje otwarcie świetlic od dnia 1 lipca 2020r. tylko na wynajem.

Ze względu na epidemię koronawirusa COVID-19 świetlice jako budynki użyteczności publicznej były zamknięte. Informujemy, że w ramach kolejnego etapu tzw. odmrożenia możliwe będzie korzystanie z tych budynków, pod warunkiem spełnienia kilku zasad i podpisaniu stosownego oświadczenia.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wymagane jest przestrzeganie ogłoszonych wytycznych, w tym bezpiecznej organizacji imprezy/szkolenia:

  1. Umieszczenie przy wejściu do obiektu, w widocznym miejscu, informacji dotyczącej konieczności dezynfekcji rąk po każdorazowym wejściu do obiektu.
  2. Zapewnienie wszystkim korzystającym z obiektu środków do dezynfekcji, (płyny dezynfekcyjne)
  3. Umieszczenie w różnych częściach obiektu, w widocznych miejscach informacji, że rekomenduje się: zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (min. 2 metry), częste mycie rąk.
  4. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitamo-higienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczek, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji- instrukcji dezynfekcji rąk.

Na terenie gminy znajduje się 8 obiektów tego typu, w związku z tym brak jest możliwości organizacyjnych, aby zapewnić ich bieżącą dezynfekcję. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem to osoba wynajmująca lokal będzie zobowiązana do zapewnienia środków dezynfekujących i odkażenia obiektu przed i po zakończeniu korzystania z obiektu.

W celu wynajęcia świetlicy wiejskiej konieczny jest kontakt z opiekunem świetlicy, który poinformuje o warunkach i zasadach wynajmu. Warunkiem korzystania ze świetlic będzie też podpisanie oświadczenia i przestrzeganie zapisanych w nim zasad. 
źródło: Urząd Gminy Brodnica

Dodaj komentarz

Zamknij