KOMUNIKAT Burmistrza Brodnicy z dnia 22.05.2020r.

Udostępnij artykuł

Informuję, że od dnia 25 maja osobiście można załatwić w Urzędzie Miejskim w Brodnicy sprawy z zakresu :

– rejestracji stanu cywilnego,

– ewidencji ludności i dowodów osobistych,

– pomocy społecznej,

– usług komunalnych,

–  administracji architektoniczno – budowlanej,

– ochrony środowiska.

Od dnia 1 czerwca 2020 r w Urzędzie Miejskim w Brodnicy będzie czynna kasa.

Kasa będzie otwarta od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00, w piątek od 8.00 do 14.30.

Klientów obowiązują maseczki , dezynfekcja rąk i obowiązek zachowania dystansu. W jednym pomieszczeniu może przebywać jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

 W związku z powyższym mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów i usprawnienie obsługi zalecam wcześniejszy kontakt telefoniczny z właściwym Wydziałem/Biurem w celu umówienia się na określony termin załatwienia sprawy.

W pozostałych sprawach załatwianych w Urzędzie w dalszym ciągu proszę, w ramach możliwości, o załatwianie ich droga mailową, e-PUAP, listownie bądź drogą telefoniczną .

Korespondencję papierową można pozostawić poprzez wrzucenie jej do specjalnej urny podawczej wystawionej w godzinach pracy Urzędu przed budynkiem.

Wykaz spraw, które można załatwić drogą elektroniczną znajduje się w zakładce informacji umieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.
źródło: Urząd Miejski w Brodnicy.

Dodaj komentarz

Zamknij