JEST ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PIERWSZEŃSTWA W LOKALU WYBORCZYM.

Udostępnij artykuł

Prawo do obsługi w pierwszej kolejności zyskały m.in. kobiety w ciąży, osoby z dziećmi do lat 3 oraz powyżej 60. roku życia.

W Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

Zgodnie z zapowiedziami, wprowadzono obsługę w pierwszej kolejności osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3 oraz osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.
źródło: Urząd Miejski w Brodnicy.

Dodaj komentarz

Zamknij