Usuń azbest – jest dotacja

Udostępnij artykuł

Gmina Miasta Brodnicy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu po raz kolejny stworzy możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Wniosek o usunięcie odpadów zawierających azbest może złożyć każdy właściciel lub posiadacz obiektu budowlanego zawierającego azbest, zlokalizowanego na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

W zakresie programu dotacja udzielana jest na demontaż pokrycia dachowego, transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby skorzystać z dotacji zapraszamy do złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, ul. Kamionka 23 lub pocztą elektroniczną na adres: pkaminska@brodnica.pl w terminie do 31.03.2022 r.

Do wniosku (obejmującego demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) należy dołączyć pozwolenia na budowę w przypadku, gdy prace będą wykonywane na budynku wpisanym do rejestru zabytków.

Więcej informacji udziela Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy, pok. 308, tel. 56 49 30 335.

źródło: UM w Brodnicy

Zamknij