Przystań “Zakole Drwęcy” – wysoki poziom rzeki

Udostępnij artykuł

Przystań “Zakole Drwęcy” zalewana przez występującą z brzegów rzekę. Budynek, który się znajduje blisko rzeki jet zabezpieczony workami z piaskiem. Woda wdziera się coraz wyżej. Miejsce to jest atrakcyjne latem, przyciąga m. in. wielu kajakarzy, spacerowiczów, lecz wiosną co roku ulega podtopieniom.

zdjęcia – stan 24.02.2022r.

Zamknij