Dzień otwarty w MCK w Brodnicy

Udostępnij artykuł

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie roku szkolnego. Uczniowie ósmych klas ciągle zastanawiają się, jaki wybrać zawód lub jaką wybrać szkołę? Na te i inne pytania pomagali odpowiedzieć specjaliści rozwoju zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Brodnicy organizując dnia 11 maja 2022r. Dzień Otwarty pt. „Zbuduj karierę z OHP”.

Celem tego przedsięwzięcia była prezentacja młodzieży zakresu działalności Młodzieżowe Centrum Kariery, promocja Ochotniczych Hufców Pracy oraz nabór do Hufca Pracy w Brodnicy.  Dzień otwarty skierowany był przede wszystkim do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z Brodnicy  oraz wszystkich innych zainteresowanych usługami z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz szkoleń zawodowych.

 
Interesującym punktem  tego wydarzenia było zaprezentowanie ósmoklasistom możliwości realizacji praktycznej nauki zawodu w dwóch lokalnych firmach od lat współpracujących z Ochotniczymi Hufcami Pracy. Pierwszym pracodawcą była firma MULTI spółka jawna Beata Grzybowska – Tomasz Siekierski z Brodnicy, którego reprezentowała pani Karolina Stawska. Pani Karolina pracując na co dzień na stanowisku handlowca opowiedziała uczniom o możliwości odbycia praktyki na stanowisku drukarz – introligator oraz sprzedawca. Drugi pracodawca tzn. Firma Turystyczno-Handlowa „Wieża pod Bocianem” Biuro Usług Turystycznych SUNNY TRAVEL Henryk Kowalski z Brodnicy. Hotel STORK reprezentował manager pan Łukasz Wróblewski, który głównie skupił się na omówieniu nauki w zawodzie kucharz. Każdy pracodawca szczegółowo omówił warunki realizacji praktycznej nauki zawodu w swojej firmie, zasady naboru na praktyki oraz możliwości jakie daje firma swoim absolwentom.

Spotkanie z uczniami ósmych klas to doskonała okazja do przedstawienia młodzieży oferty Ochotniczych Hufców Pracy. Komendant Hufca Pracy w Brodnicy pan Dariusz Malinowski szczegółowo omówił ofertę edukacyjną i wychowawczą oraz ofertę zajęć pozalekcyjnych – koła zainteresowań, wsparcie specjalistów rozwoju zawodowego, pomoc w nauce, wyjścia i wyjazdy, konkursy itp. Zaś doradcy zawodowi MCK wyjaśniali młodzieży znaczenie predyspozycji zawodowych oraz innych czynników istotnych podczas wyboru zawodu i szkoły. Pośrednik pracy przedstawiał zasady podejmowania pracy krótkoterminowej lub stałej za pośrednictwem MCK.

Pedagog szkolny pani Maria Suchocka podkreśliła, że „tego typu inicjatywy pomagają młodzieży nie tylko poznać zawody ale również utwierdzić się w swoim przekonaniu dotyczącym wybranego zawodu”.

Młodzież bardzo licznie korzystała z porad specjalistów rozwoju zawodowego oraz przedstawicieli lokalnych pracodawców, aby świadomie i racjonalnie zaplanować swoją dalszą ścieżkę edukacyjno-zawodową. Uczniom ósmych klas życzymy trafionych wyborów zawodowych i zapraszamy do OHP.

Przedsięwzięcie okazało się owocne, ponieważ po spotkaniu przyszły osoby zainteresowane udziałem  w Hufcu Pracy w Brodnicy.

Autor  tekstu : Grażyna Moszczyńska – doradca zawodowy MCK Brodnica

Autor zdjęć: Monika Wiśniewska – doradca zawodowy MCK Brodnica, Joanna Traczykowska – pośrednik pracy MCK Brodnica, Grażyna Moszczyńska – doradca zawodowy MCK

Zamknij